Diensten

Zoals reeds bij de introductie over Het Groene Kantoor vermeld is, bestaan de activiteiten uit administratieve ondersteuning.

Op basis van een uurtarief kan voor u de administratie volledig gevoerd worden bij uw bedrijf, inclusief betalingen, aanmanen en allerlei bijkomstige werkzaamheden.

Ook behoort het uitvoeren van een deel van deze werkzaamheden (vooral bij grotere bedrijven) tot de mogelijkheden.

Naast de administratieve ondersteuning behoort het opstellen van de jaarrekening en daarop volgend de aangifte inkomstenbelasting tot de mogelijkheden. Zie ook voor wie ? voor uitgebreidere informatie.